Categories:

Tænderne har navne alt efter deres placering. Udgangspunktet er de 4 fortænder (2 oppe og 2 nede). De øverste tænder hedder noget med “+” og de nederste noget med “-“. Hvis tanden sidder i højre side af munden, er “+”- eller “–”-tegnet efter et tal.


Der startes ved 1. Det vil sige at højre fortand i overmunden hedder 1+. Tanden til højre for hedder 2+ og så videre. Tilsvarende er gældende i undermunden. Tænder i venstre side af munden starter med fortegnet “+” eller “-“, hvorefter tallet kommer. Fortanden i overmunden til venstre for midten hedder derfor +1.

Skematisk ser det sådan ud, idet du skal læse tegningen fra dit perspektiv:

8+ 7+ 6+ 5+ 4+ 3+ 2+ 1+ +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8

8-  7-  6-  5- 4-  3-  2- 1-   -1  -2  -3  -4  -5 -6 -7  -8

Comments are closed