Hvorfor kan det være nødvendigt med knogleopbygning ved implantater? 

Kæbeknoglen kan svinde som følge af tandsygdomme, parodontose, traumer, langvarig brug af proteser, eller hvis der er gået lang tid siden at en tand er trukket ud. Kæbeknoglen sikrer, at implantatet sidder fast og bestemmer tandkødsniveauet. Der kan være to grunde til, at knogleopbygning er nødvendig i forbindelse med en implantatbehandling:

  • For at sikre at implantatet kan sættes fast i den korrekte position og forbliver fæstnet af tilstrækkelig knogle til at modstå kræfterne fra tyggetrykket på lang sigt.
  • For at sikre at hele implantatet er omgivet af knogle, således at der ikke kommer dybe tandkødslommer, og for at implantatets metalfarve ikke risikerer at skinne igennem tandkødet, hvilket kan være kosmetisk skærmende.

I visse tilfælde kan knoglen opbygges, samtidig med at implantatet indsættes. I nogen tilfælde er knoglemængden imidlertid så begrænset, at implantatet ikke kan sættes fast i den helt rigtige position. Her må knoglen først bygges op i en selvstændig seance, og først senere kan implantatet isættes.

Hvad er knogleopbygning lavet af?

Knoglen kan opbygges ved:

  • Transplantation af patients egen knogle
  • Såkaldte knogleerstatningsmaterialer
  • En kombination af overstående

Hvis der kun behøves en ganske lille mængde knogle, kan denne hentes lokalt i området hvor implantatet indsættes. Er en lidt større mængde påkrævet, vil denne oftest blive hentet i underkæben ud for visdomstanden.

Kunstig knogle 

Der findes flere forskellige typer af kunstig knogle – også kaldet ”knogleerstatningsmaterialer”. De hyppigst anvendte materialer er udvundet fra dyreknogle eller kunstigt fremstillet i laboratoriet. Dyreknoglen er behandlet således, at risikoen for overførsel af sygdomme og afstødning fra immunsystemet er fjernet.

Helingsprocessen

Tandkødet heler normalt på 1-2 uger, hvorefter trådene kan blive fjernet. Når knogleopbygning udføres i en selvstændig procedure, er det typisk nødvendigt at vente i 4-6 måneder, før implantatet kan sættes i. I denne periode vokser patientens egen knogle ud og stabiliserer dermed den opbyggede knogle.

 

 

 

 

Comments are closed