I nogle tilfælde hvor almindelig parodontose-rens ikke har haft tilstrækkelig effekt, og mundhygiejnen er optimal, er næste skridt at få foretaget en parodontoseoperation.

Før paradentoseoperation må det konstateres, om patienten ikke selv kan gøre yderligere for at forbedre mundhygiejnen.

Hvis det ikke er tilfældet, kan en paradentoseoperation ofte være indiceret.


Selve operationen:

Efter steril opdækning af patienten og en effektiv bedøvelse skæres tandkødet op og klappes til side i den paradentoseramte region, hvorved der skabes overblik for tandlægen til at kunne foretage en særlig grundig tandrensning. hver enkelte tand glattes og renses grundigt for tandsten og betændelsesvæv (granulationsvæv). Når dette er gjort, lægges tandkødet forsigtigt tilbage og sys sammen igen.

1. Uge efter fjernes sting der er sat.

Efterforløbet er kun meget sjældent præget af smerter, og eventuelle smerter kan dækkes med almindeligt smertestillende såsom Ibuprofen, Ipren eller Panodil.

 

Hvorfor operation?

Gevinsten ved en paradentoseoperation er, at tandlægen får et optimalt overblik over tandrødderne, der skal renses, og adgangen for tandrensningsinstrumenterne lettes. Derfor er det muligt at rense tænder bedre og mere effektivt, hvorfor disse efterlades meget glattere, og muligheden for helbredelse er bedre.

En sekundær gevinst ved en paradentoseoperation / parodontoseoperation er, at tandkødslommerne ofte hurtigt reduceres markant efter endt operation, hvormed almindeligt renhold med tandbørste lettes.

 

Tandkødsoperation

Procedure ved fremskreden paradentose

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at foretage en udvidet behandling af paradentose. Denne behandling indebærer operation af patienten. Denne operation er kun nødvendig når der er tale om fremskreden paradentose.

Det der konkret foretages ved operationen er at noget af tandkødet fjernes. Formålet med denne proces er at mindske tandkødslommerne, hvorved de bliver lettere at holde rene.

 

Operationer planlægges sammen med patienten

Ved alle operationer bliver planlægningen foretaget i samarbejde med patienten. Det er vigtigt at du ved hvad behandlingen indebærer.

 

Det betyder at der bliver taget hensyn til dine ønsker, dette kunne foreksempel være du ønskede at tandlæge fortæller alt hvad han/hun foretager sig, eller at du ønsker at have musik i ørene så du kan koncentrere dig om at være rolig, det kan være alt.

Men det er noget der bør tages stilling til sammen med tandlægen, da enhver operation afhænger af dine præferencer.

 

Husk at god tandhygiejne er den bedste forebyggelse

Al forebyggelse sigter mod fjernelse af bakteriebelægninger på tænderne, som er årsag til betændelsen i tandkød og knogle. Forebyggelse sker derfor primært i forbindelse med den daglige mundhygiejne i hjemmet. Derfor kan du også selv gøre meget for at hindre sygdomme i tænder og tandkød.

 

FAKTA:

Operation pga. parodontose

Der kan forekomme tilfælde af parodontose, hvor sygdommen er så fremskredet at det er nødvendigt med et eller flere mindre kirurgiske indgreb.

Formålet vil være at gøre dig bedre i stand til rense tandrødderne på ellers utilgængelige steder. Samtidigt vil man eventuelt reducere forløbet af tandkødet, således at det bliver muligt at gennemføre en effektiv hjemmetandpleje i de områder, hvor man ellers ikke ville have nogen chance for at holde tænderne rene.  

De(t) kirurgiske indgreb foregår smertefrit og under lokalbedøvelse.

En operation for parodontose har 3 formål: 

  1. At skaffe et klart overblik for tandlægen over dybere liggende, utilgængelige rodoverflader og støtteknogle, således at en tidligere udført tandrodsrensning i denne dybe del af tandkødslommen kan kontrolleres og eventuelt genudføres med bedst muligt resultat,
  2. En formindskelse af tandkødslommernes dybde, således at hjemmetandplejen gøres lettere for patienten og endelig, hvor der er sket en stærk og uregelmæssig nedbrydning af støtteknoglen
  3. En korrektion eller genopbygning af en eller flere tænders uregelmæssigt nedbudte støtteknogle

Kort sammenfattet kan man resumere, at kirurgien har til formål at stoppe sygdommen og forbedre muligheden for en effektiv hjemmetandpleje.

 

Kontakt os altid hvis du har spørgsmål eller hvis der er noget du gerne vil vide.

Comments are closed