Categories:

Det er vigtigt, at såret lades helt i ro på selve operationsdagen og dagen efter. Undlad fødeindtagelse og rygning de første 2-3 timer efter operationen, derudover kun flydende eller helt blød kost de første 1-2 dage. Er du ryger, skal der gøres opmærksom på, at tobaksrygning generelt forsinker sårhelingen.


Smerter
Der udleveres 1 ibuprofen-tabletter samt 2 Pinex-tabletter. De normale smerter skulle være overstået efter det første døgn, og blot efterlade den, for operationssår, normale ømhed. Specielt efter en visdomstandoperation anbefales det, at såret lades i absolut ro de første 2 dage, da der ellers kan fremprovokeres nogle specielle eftersmerter, som er ret ubehagelige (“dry socket”).

Mundhygiejne
Tænderne børstes med forsigtighed og ikke i den opererede side. De følgende dage børstes bedst muligt under hensyntagen til ømhed og hævelse. Allerede fra operationsdagen kan det være en hjælp, at skylle munden to gange dagligt med ca. 20 mL af 0,1% klorhexidin i ca. 1 minut, ca. en time før tandbøstning. Dette vil fremme mundhygiejnen væsentligt. Skylningen fortsættes i 1 uge. Klorhexedin kan købes på apoteket.

Blødning
Der vil i de følgende dage kunne forekomme en smule siveblødning, som sædvanligvis ikke kræver nogen behandling. For at mindske risikoen for blødning, bør hovedet den første dag holdes højt. Læg en ekstra pude under hovedet om natten. Undgå endvidere legemlige anstrengelser. Indtræder der deriomod kraftigere blødninger, standses denne ved at man anbringer en eller flere vatruller over såret – og bider, med nogen kraft, sammen i en halv time. Husk at forsøge at opnå størst mulig renlighed! Hjælper dette ikke første eller anden gang, så prøv igen. Hvis det imidlertid efter 3-4 forsøg ikke har hjulpet, bør man søge tandlæge – også udenfor normal åbningstid.

Hævelse
Der vil i de følgende dage kunne forekomme nogen hævelse i den opererede side og evt. et “blåt mærke”. Dette er en normal reaktion på operationen og kræver ingen behandling. Hævelsen svinder i løbet af 4 dage. Hævelsen kan mindskes ved at lægge koldt omslag (f.eks. en ispose) på kinden den 1. dag. To dage efter kan der gives moderat varme i form af en varmelampe eller et uldent tørklæde.

Comments are closed